Amaç

Misyon-Vizyon:

Disiplinlerarası Biyokompozit Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans ve Doktora programımız, çevre dostu yenilenebilir biyo-kökenli hammaddelerin bulunması ve bu kaynaklardan yeni katma değeri yüksek biyomalzeme ve biyokompozitlerin üretilmesi ve bu üretilen yeni malzemelerin farklı alanlarda yaygın olarak kullanımının sağlanması için, sanayi ile işbirliği içerisinde evrensel düzeyde bilgi üretmek, araştırmalar yapmak ve rekabetçi, yenilikçi, araştırıcı, katılımcı, meslek etiğine ve çevre bilincine sahip, evrensel değerlere saygılı, bilim insanı ve araştırmacılar yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Programımızın vizyonu, uygulama ve araştırmaya dayalı öğretim yapan, farklı disiplinleri bir arada tutup toplumun refahına yönelik yenilikçi ARGE çalışmaları üreten, uluslararası saygınlığı olan bir program olmaktır.

 


Başa Dön